Sobre ReVox

ReVox és un programa regular per a la poesia sonora europea actual. Té lloc des de maig de 2009 a Barcelona i vol presentar les veus més destacades, personals i renovadores de la jove poesia sonora, és a dir, les propostes poètiques que investiguen les possibilitats dels llenguatges més contemporanis. A partir de 2010, es presenta a Barcelona i Madrid.

El nom del cicle prové del magnetòfon utilitzat pels pioners de la poesia sonora a partir dels anys cinquanta i seixanta per editar la veu i desenvolupar les bases de la poesia sonora, i és que aquesta activitat vol ser un homenatge a aquests poetes avançats que han obert noves vies per a la poesia, però per damunt de tot un aparador per a la poesia d’avui, vinculada als nous mitjans i als nous formats d’escriptura, recitació i comunicació. La poesia ja ha demostrat que hi havia molt de terreny fora del llibre; ara es tracta de reivindicar la quotidianitat de les escriptures que traspassen els reduïts formats de la impremta. Així doncs, en aquest context, ReVox vol fer palès com la tecnologia ajuda a recuperar els orígens orals de la poesia.

La primera sessió va tenir lloc el 23 de maig de 2009, en el marc del festival Barcelona Poesia i amb un gran èxit de públic. Va reunir els poetes Anne-James Chaton (França), Jörg Piringer (Àustria) i Peru Saizprez (Madrid), que van presentar tres propostes ben diferents al voltant de l’experimentació sonora, la poesia digital i la performance poètica respectivament.

La segona sessió, el 3 de desembre de 2009, va reunir tres poetes amb un treball poètic molt connectat amb el present de les arts i la tecnologia: el treball de cos i veu d’Aymeric Hainaux (França), els sàmplers de Dirk Hülstrunk (Alemanya) i els viatges transmentals de la paraula de Martín Bakero (Xile, resident a París).

Els poetes que presenta ReVox tenen en comú que manipulen la veu, sigui amb sampleigs, efectes o improvisació, i que realitzen un treball poètic que ha de ser vist i escoltat en directe, que no es pot encabir únicament en un llibre o un CD.

ReVox és l’únic cicle dedicat a aquestes noves expressions de la poesia i la paraula dita en general. Com en els inicis de la poesia sonora però amb eines noves i més eficaces, volem ajudar a construir una xarxa dinàmica de poetes d’abast europeu i situar Barcelona i Madrid en aquesta ruta d’intercanvi poètic internacional.

Què és un ReVox?

ReVox és una empresa suïssa d’equips d’àudio creada el 1951. Es va fer cèlebre per la comercialització de l’aparell homònim, que permetia l’enregistrament de so amb cinta magnetofònica oberta. Els gravadors de bobina oberta com el ReVox permetien l’enregistrament de manera fàcil, però també el control de la velocitat, la manipulació de la pròpia cinta i la divisió de la cinta en diverses pistes independents que es podien mesclar.

El ReVox va ser el primer d’aquests magnetòfons que va transcendir l’àmbit professional (com els estudis de gravació, que podien gravar els diversos instruments per separat i fer un màster), cosa que va permetre que fos accessible per a moltes persones interessades a experimentar amb el so d’una manera tangible. El ReVox marca, per tant, l’inici de la democratització en la manipulació del so, que arriba fins als nostres dies amb l’ús estès de l’ordinador.

I per a alguns poetes pioners dels cinquanta i els seixanta, el ReVox es va convertir una nova màquina d’escriure, que obria encara més els límits de la pàgina i del vers i que integrava els elements sonors i les sobreposicions, que fins llavors havien quedat sempre fora del llibre. És per això que Henri Chopin preconitzava el final de la civilització del paper.

L’ús del ReVox multipistes permetia multiplicar la veu del poeta, manipular-la, sobreposar diverses gravacions, expandir les possibilitats de la veu del poeta. Aquesta nova màquina d’escriure feia realitat l’anhel de la poesia, des dels orígens, de multiplicar-se i fer-se so.

Veu i repetició. Vox et repetitio. Totes aquestes inquietuds arriben fins als nostres dies encara amb més força i raó de ser i és precisament això el que el cicle ReVox vol explorar.

ReVox III/IV
14 de desembre de 2010 Arts Santa Mònica, Espai Balcó, Barcelona Amb: Albert Balasch + Hans Laguna (Barcelona), Ricardo Domeneck (Brasil/Alemanya), Jelle Meander (Bèlgica) Més informació
ReVox II
3 de desembre de 2009 Sala Conservas, Barcelona Amb: Dirk Hülstrunk (Alemanya), Martín Bakero (Xile), Aymeric Hainaux (França) Mes informació
ReVox I
23 de maig de 2009 Sala Conservas, Barcelona Amb: Anne-James Chaton (França), Jörg Piringer (Àustria), Peru Saizprez (Madrid) Mes informació